ขั้นตอนการออกรถมี 6 ขั้นดังนี้

 1. เจรจาข้อเสนอกับทางที่ปรึกษาการขาย
 2. หากลูกค้าโอเคกับข้อเสนอที่ปรึกษาการขายเสนอให้ ลูกค้าสามารถโอนจองเข้าบริษัทได้เลยค่ะ การจองใช้เงินจอง 5,000 บาท เเละบัตรประชาชนของลูกค้าค่ะ
 3. ในส่วนของเอกสารจัดไฟเเนนซ์
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 4. เมื่อลูกค้าเซ็นสัญญากับทางไฟเเนนซ์เเล้ว ให้รอฟังผล 3-5 วันทำการ เมื่อผ่านการพิจารณา ทางที่ปรึกษาการขายจะรีบเเจ้งให้ทราบค่ะ
 5. จากนั้น ศูนย์ฯจะดำเนินการสั่งแต่งรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ ค่ะ
 6. นัดรับรถพร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ

ขั้นตอนการออกรถมี 6 ขั้นดังนี้

 1. เจรจาข้อเสนอกับทางที่ปรึกษาการขาย
 2. หากลูกค้าโอเคกับข้อเสนอที่ปรึกษาการขายเสนอให้ ลูกค้าสามารถโอนจองเข้าบริษัทได้เลยค่ะ การจองใช้เงินจอง 5,000 บาท เเละบัตรประชาชนของลูกค้าค่ะ
 3. ในส่วนของเอกสารจัดไฟเเนนซ์
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 4. เมื่อลูกค้าเซ็นสัญญากับทางไฟเเนนซ์เเล้ว ให้รอฟังผล 3-5 วันทำการ เมื่อผ่านการพิจารณา ทางที่ปรึกษาการขายจะรีบเเจ้งให้ทราบค่ะ
 5. จากนั้น ศูนย์ฯจะดำเนินการสั่งแต่งรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ ค่ะ
 6. นัดรับรถพร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ