คำถามที่พบบ่อย (FAQ)2019-07-19T10:10:56+07:00

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) by Mazda JP

เพื่อให้ลูกค้าของเราเข้าใจเรื่องการออกรถ หรือเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับรถมากขึ้น เราได้รวบรวมคำตอบสำหรับคำถามที่เราพบบ่อยมาให้คุณแล้วที่นี่ 🙂

รถ Mazda3 , Mazda CX-30 ขึ้นข้อความแจ้งเตือน “ระบบสนับสนุนความปลอดภัยและการขับเคลื่อนไม่ทำงานชั่วคราว”2023-08-07T11:18:43+07:00

ข้อความแจ้งเตือนที่ขึ้นโชว์บนหน้าปัทม์

 • Safety and Driver Support Systems Temporarily Disabled (ระบบสนับสนุนความปลอดภัยและการขับเคลื่อนไม่ทำงานชั่วคราว
 • Front Radar Obscured Drive Safely (เรดาร์ด้านหน้าสกปรก ขับอย่างปลอดภัย)

คำอธิบาย

ข้อความข้างต้นนี้ ได้ถูกตั้งค่าให้โชว์เมื่อระบบสนับสนุนการขับขี่ i-ACTIVSENSE ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตรวจพบในบางกรณี แต่รถยนต์จะยังสามารถขับขี่ได้อย่างปกติ และปลอดภัยด้วยตัวผู้ขับขี่เอง เมื่อผู้ขับขี่จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ระบบ i-ACTIVSENSE จะเปิดการทำงานและประมวลผลใหม่ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะหายไป และระบบสนับสนุนการขับขี่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี หากยังคงขับขี่อยู่บนสภาพแวดล้อมเดิม ข้อความแจ้งเตือนก็อาจจะปรากฎขึ้นได้อีก จนกระทั่งขับผ่านพ้นบริเวณนั้นๆ

อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อขับรถผ่านสภาพแวดล้อมตามลักษณะดังนี้

 • บริเวณที่มีทางยกระดับ / สะพานรถไฟฟ้าอยู่กึ่งกลางของถนนเป็นระยะทางต่อเนื่อง
 • บริเวณทางด่วนที่มีผนังสูงกั้นกลางเป็นระยะทางต่อเนื่อง
 • บริเวณภายในอุโมงค์ ที่มีรูปแบบอุโมงค์ผนังโค้ง
 • บริเวณถนนที่รอบข้างเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีวัตถุที่สามารถถสะท้อนการตรวจจับของระบบสนับสนุนการขับขี่ i-ACTIVSENSE ได้
 • บริเวณที่ลักษณะการสะท้อนของคลื่นสัญญาณมีขนาดใกล้เคียงกับ ความสกปรกที่ติดหน้าเซนเซอร์ของระบบความปลอดภัย

อีกลักษณะหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือ การทำงานของเรดาร์หยุดชั่วคราวเนื่องจากเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้ส่งและรับเคลื่อนเรดาร์ได้ตามปกติ อันเนื่องจากเรดาร์ด้านหน้าถูกปกคลุมด้วยน้ำฝน โคลน ทราย หิมะ ฯลฯ  หรือขับผ่านบริเวณสภาพอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตกหนัก หรือ ขับรถย้อนแสง ข้อความ “Front Radar Obscured Drive Safely / เรดาร์ด้านหน้าสกปรก ขับอย่างปลอดภัย” อาจปรากฎขึ้น

ซึ่งการปรากฎขึ้นของข้อความดังกล่าวเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงสถานะการหยุดทำงานชั่วคราวของเรดาร์ตรวจจับและระบบ i-ACTIVSENSE ในขณะนั้น มิใช่ความผิดปกติหรือความบกพร่องของตัวรถ หรืออุปกรณ์แต่อย่างใด เมื่อใดที่ข้อความขึ้นเตือน ขอให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องตกใจ และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะ ^^

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. คู่มือการใช้งานรถฉบับเต็ม รุ่น MAZDA CX-30 หน้า 4-167

https://www.mazda.co.th/globalassets/owners/servicing/owner-manual/mazda-cx-30/om_mazda_cx30.pdf

และคู่มือการใช้งานรถฉบับเต็ม รุ่น MAZDA3 หน้า 4-213

https://www.mazda.co.th/globalassets/owners/servicing/owner-manual/1_mazda3/mazda_om_mazda3.pdf

ข้อความแจ้งเตือนที่ขึ้นโชว์บนหน้าปัทม์

 • Safety and Driver Support Systems Temporarily Disabled (ระบบสนับสนุนความปลอดภัยและการขับเคลื่อนไม่ทำงานชั่วคราว
 • Front Radar Obscured Drive Safely (เรดาร์ด้านหน้าสกปรก ขับอย่างปลอดภัย)

คำอธิบาย

ข้อความข้างต้นนี้ ได้ถูกตั้งค่าให้โชว์เมื่อระบบสนับสนุนการขับขี่ i-ACTIVSENSE ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตรวจพบในบางกรณี แต่รถยนต์จะยังสามารถขับขี่ได้อย่างปกติ และปลอดภัยด้วยตัวผู้ขับขี่เอง เมื่อผู้ขับขี่จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ระบบ i-ACTIVSENSE จะเปิดการทำงานและประมวลผลใหม่ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะหายไป และระบบสนับสนุนการขับขี่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี หากยังคงขับขี่อยู่บนสภาพแวดล้อมเดิม ข้อความแจ้งเตือนก็อาจจะปรากฎขึ้นได้อีก จนกระทั่งขับผ่านพ้นบริเวณนั้นๆ

อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อขับรถผ่านสภาพแวดล้อมตามลักษณะดังนี้

 • บริเวณที่มีทางยกระดับ / สะพานรถไฟฟ้าอยู่กึ่งกลางของถนนเป็นระยะทางต่อเนื่อง
 • บริเวณทางด่วนที่มีผนังสูงกั้นกลางเป็นระยะทางต่อเนื่อง
 • บริเวณภายในอุโมงค์ ที่มีรูปแบบอุโมงค์ผนังโค้ง
 • บริเวณถนนที่รอบข้างเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีวัตถุที่สามารถถสะท้อนการตรวจจับของระบบสนับสนุนการขับขี่ i-ACTIVSENSE ได้
 • บริเวณที่ลักษณะการสะท้อนของคลื่นสัญญาณมีขนาดใกล้เคียงกับ ความสกปรกที่ติดหน้าเซนเซอร์ของระบบความปลอดภัย

อีกลักษณะหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือ การทำงานของเรดาร์หยุดชั่วคราวเนื่องจากเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้ส่งและรับเคลื่อนเรดาร์ได้ตามปกติ อันเนื่องจากเรดาร์ด้านหน้าถูกปกคลุมด้วยน้ำฝน โคลน ทราย หิมะ ฯลฯ  หรือขับผ่านบริเวณสภาพอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตกหนัก หรือ ขับรถย้อนแสง ข้อความ “Front Radar Obscured Drive Safely / เรดาร์ด้านหน้าสกปรก ขับอย่างปลอดภัย” อาจปรากฎขึ้น

ซึ่งการปรากฎขึ้นของข้อความดังกล่าวเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงสถานะการหยุดทำงานชั่วคราวของเรดาร์ตรวจจับและระบบ i-ACTIVSENSE ในขณะนั้น มิใช่ความผิดปกติหรือความบกพร่องของตัวรถ หรืออุปกรณ์แต่อย่างใด เมื่อใดที่ข้อความขึ้นเตือน ขอให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องตกใจ และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะ ^^

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. คู่มือการใช้งานรถฉบับเต็ม รุ่น MAZDA CX-30 หน้า 4-167

https://www.mazda.co.th/globalassets/owners/servicing/owner-manual/mazda-cx-30/om_mazda_cx30.pdf

และคู่มือการใช้งานรถฉบับเต็ม รุ่น MAZDA3 หน้า 4-213

https://www.mazda.co.th/globalassets/owners/servicing/owner-manual/1_mazda3/mazda_om_mazda3.pdf

Q. ออกรถมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?2018-09-11T15:25:37+07:00

ค่าใช้จ่ายวันออกรถจะมีหลักๆ ตามด้านล่างนี้นะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่ลูกค้าได้ตกลงกับที่ปรึกษาการขายด้วยค่ะ

 1. เงินดาวน์
 2. ค่าจดทะเบียนป้ายขาว (ตามรุ่น)
 3. ค่ามัดจำป้ายแดง (2,800) (จะได้เงินคืนเมื่อมาเปลี่ยนเป็นป้ายขาว)
 4. ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)
 5. ค่างวดล่วงหน้า (ถ้าลูกค้าต้องการ)
 6. VAT 7% ของส่วนลดซัพดาวน์
 7. อื่นๆ (หากมี)

ค่าใช้จ่ายวันออกรถจะมีหลักๆ ตามด้านล่างนี้นะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่ลูกค้าได้ตกลงกับที่ปรึกษาการขายด้วยค่ะ

 1. เงินดาวน์
 2. ค่าจดทะเบียนป้ายขาว (ตามรุ่น)
 3. ค่ามัดจำป้ายแดง (2,800) (จะได้เงินคืนเมื่อมาเปลี่ยนเป็นป้ายขาว)
 4. ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)
 5. ค่างวดล่วงหน้า (ถ้าลูกค้าต้องการ)
 6. VAT 7% ของส่วนลดซัพดาวน์
 7. อื่นๆ (หากมี)
Q. ออกรถต้องใช้เงินดาวน์เท่าไร?2018-09-11T15:25:49+07:00

กรณี ดาวน์ขั้นต่ำ

ดาวน์ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10%
เช่น ราคารถ 530,000 บาท
ดาวน์ 10% = 53,000 บาท

แต่ในส่วนนี้ยังไม่รวมส่วนลดเงินสด ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปช่วยลดเงินดาวน์ให้น้อยลงได้
หรือ ถ้าในช่วงนั้นมีโปรโมชั่นดาวน์ต่ำก็สามารถเลือกโปรโมชั่นนั้นได้เหมือนกันนะคะ

ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทไฟแนนซ์จะทำการพิจารณาจากอีกหลายๆปัจจัยด้วยค่ะ

กรณี ดาวน์แบบไม่ใช้คนค้ำ

ความมั่นคงด้านการเงินของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญ ในการบ่งบอกว่าลูกค้าต้องมีคนค้ำประกันหรือไม่
เช่น มีผ่อนอะไรอยู่ หรือ ที่ผ่านมาได้ทำธุรกรรมกับใครมาหรือเปล่า

เกณฑ์ในการดาวน์ที่ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน มีดังนี้

 • กรณีดาวน์ 15% ผ่อน 60 คือจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้ว่า ลูกค้าไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
 • กรณีดาวน์ 15% ลูกค้าควรมีเงินเดือนคงเหลือมากกว่า 3-4 เท่าของค่างวดผ่อน และประวัติจะดีขึ้นถ้ามีบ้านเป็นของตัวเอง
 • กรณีดาวน์ 20% ลูกค้าควรมีเงินเดือนคงเหลือมากกว่า 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระ
 • กรณีดาวน์ 25% ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

อย่างไรก็ดี ทางไฟแนนซ์จะพิจารณาจากอีกหลายปัจจัยค่ะ

กรณี ดาวน์ขั้นต่ำ

ดาวน์ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10%
เช่น ราคารถ 530,000 บาท
ดาวน์ 10% = 53,000 บาท

แต่ในส่วนนี้ยังไม่รวมส่วนลดเงินสด ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปช่วยลดเงินดาวน์ให้น้อยลงได้
หรือ ถ้าในช่วงนั้นมีโปรโมชั่นดาวน์ต่ำก็สามารถเลือกโปรโมชั่นนั้นได้เหมือนกันนะคะ

ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทไฟแนนซ์จะทำการพิจารณาจากอีกหลายๆปัจจัยด้วยค่ะ

กรณี ดาวน์แบบไม่ใช้คนค้ำ

ความมั่นคงด้านการเงินของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญ ในการบ่งบอกว่าลูกค้าต้องมีคนค้ำประกันหรือไม่
เช่น มีผ่อนอะไรอยู่ หรือ ที่ผ่านมาได้ทำธุรกรรมกับใครมาหรือเปล่า

เกณฑ์ในการดาวน์ที่ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน มีดังนี้

 • กรณีดาวน์ 15% ผ่อน 60 คือจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้ว่า ลูกค้าไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
 • กรณีดาวน์ 15% ลูกค้าควรมีเงินเดือนคงเหลือมากกว่า 3-4 เท่าของค่างวดผ่อน และประวัติจะดีขึ้นถ้ามีบ้านเป็นของตัวเอง
 • กรณีดาวน์ 20% ลูกค้าควรมีเงินเดือนคงเหลือมากกว่า 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระ
 • กรณีดาวน์ 25% ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

อย่างไรก็ดี ทางไฟแนนซ์จะพิจารณาจากอีกหลายปัจจัยค่ะ

Q. รับเทิร์นรถเก่าหรือไม่?2018-09-11T16:14:41+07:00

มาสด้า เจพี ของเรารับเทิร์นรถเก่าด้วยค่ะ เรามีเจ้าหน้าที่ประเมินรถเทิร์นอยู่ ลูกค้าสามารถแจ้งกับที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยค่ะ และหากต้องการให้เราประเมินราคาเทิร์นเบื้องต้น ขอให้คุณลูกค้าเตรียมข้อมูลของรถที่ต้องการเทิร์นไว้ดังนี้นะคะ

 1. ยี่ห้อรถ
 2. รุ่นรถ
 3. ปี
 4. สี
 5. เลขไมล์
 6. รูปถ่ายรอบรถ (หากมี)

มาสด้า เจพี ของเรารับเทิร์นรถเก่าด้วยค่ะ เรามีเจ้าหน้าที่ประเมินรถเทิร์นอยู่ ลูกค้าสามารถแจ้งกับที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยค่ะ และหากต้องการให้เราประเมินราคาเทิร์นเบื้องต้น ขอให้คุณลูกค้าเตรียมข้อมูลของรถที่ต้องการเทิร์นไว้ดังนี้นะคะ

 1. ยี่ห้อรถ
 2. รุ่นรถ
 3. ปี
 4. สี
 5. เลขไมล์
 6. รูปถ่ายรอบรถ (หากมี)
Q. ทำงานไม่ครบ 1 ปี ออกรถได้หรือไม่?2018-09-11T17:46:35+07:00
ลูกค้าที่ทำงานไม่ถึง 1 ปี หรือย้ายงานใหม่แล้วยังไม่ครบเวลา 1 ปี แต่ครบ 6 เดือนแล้ว สามารถออกรถใหม่ได้ค่ะ เพราะทางไฟแนนซ์จะพิจารณาเวลาการทำงานขั้นต่ำที่ 6 เดือนค่ะ
ลูกค้าที่ทำงานไม่ถึง 1 ปี หรือย้ายงานใหม่แล้วยังไม่ครบเวลา 1 ปี แต่ครบ 6 เดือนแล้ว สามารถออกรถใหม่ได้ค่ะ เพราะทางไฟแนนซ์จะพิจารณาเวลาการทำงานขั้นต่ำที่ 6 เดือนค่ะ
Q. ติดแบล็คลิสออกรถได้หรือไม่?2018-09-11T15:25:33+07:00

การติดแบล็คลิสจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ตามด้านล่างนะคะ

กรณีที่ 1 ลูกค้าติด (NCB) หมายถึง ลูกค้ามีประวัติการเงินที่ไม่ดี แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง
เช่น เคยผ่อนเงินล่าช้า ติดค่ามือถือ 1,000 กว่าบาท เป็นต้น

 • หากลูกค้าประเภทนี้ต้องการซื้อรถ ผ่านการจัดไฟแนนซ์ ไฟแนนซ์จะให้ลูกค้าดาวน์เพิ่ม
 • ถ้าลูกค้าติดเครดิตบูโร ต้องเริ่มดาวน์ที่ 20% ขึ้น
 • ถ้าไม่มั่นใจว่าติดเครดิตบูโรมั้ย สามารถไปเช็คที่ธนาคารได้ค่ะ

กรณีที่ 2 ลูกค้าติดแบล็คลิส (Blacklist) หมายถึง ลูกค้ามีประวัติการเงินที่ไม่ดี ขั้นร้ายแรง
คือ ลูกค้าที่เคยทำนิติกรรมแล้วโดนฟ้อง เช่น เคยโดนยึดรถ บ้าน สิ่งของต่างๆ หรือ เป็นหนี้บัตรเครดิตก้อนใหญ่ ทั้งกรณีที่เป็นผู้ซื้อเองและเป็นผู้ค้ำประกันให้กับสินค้านั้นๆค่ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เดียวทางไฟแนนซ์จะเป็นผู้พิจารณาให้อีกทีค่ะ ลูกค้าอย่าเพิ่งกังวลไปนะคะ ^^ ลองปรึกษาก่อนได้ค่ะ

การติดแบล็คลิสจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ตามด้านล่างนะคะ

กรณีที่ 1 ลูกค้าติด (NCB) หมายถึง ลูกค้ามีประวัติการเงินที่ไม่ดี แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง
เช่น เคยผ่อนเงินล่าช้า ติดค่ามือถือ 1,000 กว่าบาท เป็นต้น

 • หากลูกค้าประเภทนี้ต้องการซื้อรถ ผ่านการจัดไฟแนนซ์ ไฟแนนซ์จะให้ลูกค้าดาวน์เพิ่ม
 • ถ้าลูกค้าติดเครดิตบูโร ต้องเริ่มดาวน์ที่ 20% ขึ้น
 • ถ้าไม่มั่นใจว่าติดเครดิตบูโรมั้ย สามารถไปเช็คที่ธนาคารได้ค่ะ

กรณีที่ 2 ลูกค้าติดแบล็คลิส (Blacklist) หมายถึง ลูกค้ามีประวัติการเงินที่ไม่ดี ขั้นร้ายแรง
คือ ลูกค้าที่เคยทำนิติกรรมแล้วโดนฟ้อง เช่น เคยโดนยึดรถ บ้าน สิ่งของต่างๆ หรือ เป็นหนี้บัตรเครดิตก้อนใหญ่ ทั้งกรณีที่เป็นผู้ซื้อเองและเป็นผู้ค้ำประกันให้กับสินค้านั้นๆค่ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เดียวทางไฟแนนซ์จะเป็นผู้พิจารณาให้อีกทีค่ะ ลูกค้าอย่าเพิ่งกังวลไปนะคะ ^^ ลองปรึกษาก่อนได้ค่ะ

Q. จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? บุคคลธรรมดา อาชีพต่างๆ / นิติบุคคล2021-07-17T12:20:54+07:00

เอกสารที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมสัญญาเช่าซื้อ
(เอกสารจัดไฟแนนซ์)

1. สำหรับ บุคคลธรรมดา

  1. กรณี พนักงานรับเงินเดือน (พนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการ, แพทย์พยาบาล, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)
   1. จำนวน 3 ชุด______สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
   2. จำนวน 3 ชุด______สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. จำนวน 3 ชุด______สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
   4. จำนวน 1 ชุด______สลิปเงินเดือน (เดือนสุดท้าย) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 30 วัน)
   5. จำนวน 1 ชุด______สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  2. กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว
   1. จำนวน 3 ชุด______สำเนาบัตรประชาชน
   2. จำนวน 3 ชุด______สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. จำนวน 3 ชุด______สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
   4. จำนวน 1 ชุด______หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
   5. จำนวน 1 ชุด______สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  3. กรณี ประกอบอาชีพค้าขาย (จดทะเบียน)
   1. จำนวน 3 ชุด______สำเนาบัตรประชาชน
   2. จำนวน 3 ชุด______สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. จำนวน 3 ชุด______สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
   4. จำนวน 1 ชุด______สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ทะเบียนการค้า)
   5. จำนวน 1 ชุด______สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  4. กรณี อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ (เช่น อาชีพเกษตรกรชาวไร่ชาวสวน, อาชีพประมง, ขับรถรับจ้าง, พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย, freelance, อาชีพอิสระ, ขายของออนไลน์, PR เป็นต้น)
   1. จำนวน 3 ชุด______สำเนาบัตรประชาชน
   2. จำนวน 3 ชุด______สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. จำนวน 3 ชุด______สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
   4. จำนวน 1 ชุด______สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) (ใบเสียภาษี)
   5. จำนวน 1 ชุด______สำเนาใบเสร็จ (ใบเสร็จซื้อสินค้า) / ใบส่งสินค้า
   6. จำนวน 1 ชุด______สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3
   7. จำนวน 1 ชุด______สำเนาทะเบียนรถยนต์ / ทะเบียนเรือ
   8. จำนวน 1 ชุด______สำเนาแสดงแหล่งที่มาของรายได้ / แสดงอาขีพ / แสดงความสามารถในการผ่อนชำระ ฯลฯ
   9. จำนวน 1 ชุด______สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  5. หมายเหตุ กรณีเป็นชาวต่างชาติ
   1. สำเนา Passport + Visa ใช้แทนบัตรประชาชน
   2. สำเนา Work Permit ใช้แทนทะเบียนบ้าน

2. สำหรับ นิติบุคคล

  1. จำนวน 3 ชุด______สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 90 วัน)
  2. จำนวน 3 ชุด______สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  3. จำนวน 1 ชุด______สำเนาหนังสือบริคนธ์สุทธิ / สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  4. จำนวน 1 ชุด______สำเนา ภ.พ.20 , ภ.พ.30
  5. จำนวน 1 ชุด______สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมสัญญาเช่าซื้อ
(เอกสารจัดไฟแนนซ์)

1. สำหรับ บุคคลธรรมดา

กรณี พนักงานรับเงินเดือน (พนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการ, แพทย์พยาบาล, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)

 1. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
 2. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
 4. จำนวน 1 ชุด_____สลิปเงินเดือน (เดือนสุดท้าย) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 5. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน
 2. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
 4. จำนวน 1 ชุด_____หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 5. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

กรณี ประกอบอาชีพค้าขาย (จดทะเบียน)

 1. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน
 2. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
 4. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ทะเบียนการค้า)
 5. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

กรณี อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ (เช่น อาชีพเกษตรกรชาวไร่ชาวสวน, อาชีพประมง, ขับรถรับจ้าง, พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย, freelance, อาชีพอิสระ, ขายของออนไลน์, PR เป็นต้น)

 1. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน
 2. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา
 4. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) (ใบเสียภาษี)
 5. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาใบเสร็จ (ใบเสร็จซื้อสินค้า) / ใบส่งสินค้า
 6. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3
 7. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาทะเบียนรถยนต์ / ทะเบียนเรือ
 8. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาแสดงแหล่งที่มาของรายได้ / แสดงอาขีพ / แสดงความสามารถในการผ่อนชำระ ฯลฯ
 9. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 3-6 เดือน

หมายเหตุ กรณีเป็นชาวต่างชาติ

 1. สำเนา Passport + Visa ใช้แทนบัตรประชาชน
 2. สำเนา Work Permit ใช้แทนทะเบียนบ้าน

2. สำหรับ นิติบุคคล

 1. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 90 วัน)
 2. จำนวน 3 ชุด_____สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาหนังสือบริคนธ์สุทธิ / สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 4. จำนวน 1 ชุด_____สำเนา ภ.พ.20 , ภ.พ.30
 5. จำนวน 1 ชุด_____สำเนาบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
Q. คืนป้ายแดง รับป้ายขาว ต้องใช้อะไรบ้าง?2018-09-11T17:40:17+07:00

1. ใบเสร็จจ่ายค่ามัดจำป้ายแดง ยอด 2,800 บาท
2. ป้ายแดง และ เล่มแดง

3. สำเนาเล่มบัญชีธนาคาร หน้าที่มีเลขที่บัญชีอยู่ *ต้องเป็นชื่อของผู้ซื้อเท่านั้น
4. สำเนาบัตรประชาชน / passport กรณีลูกค้าต่างชาติ

1. ใบเสร็จจ่ายค่ามัดจำป้ายแดง ยอด 2,800 บาท
2. ป้ายแดง และ เล่มแดง

3. สำเนาเล่มบัญชีธนาคาร หน้าที่มีเลขที่บัญชีอยู่ *ต้องเป็นชื่อของผู้ซื้อเท่านั้น
4. สำเนาบัตรประชาชน / passport กรณีลูกค้าต่างชาติ

Q. ขั้นตอนการออกรถเป็นอย่างไร?2018-09-11T15:25:41+07:00

ขั้นตอนการออกรถมี 6 ขั้นดังนี้

 1. เจรจาข้อเสนอกับทางที่ปรึกษาการขาย
 2. หากลูกค้าโอเคกับข้อเสนอที่ปรึกษาการขายเสนอให้ ลูกค้าสามารถโอนจองเข้าบริษัทได้เลยค่ะ การจองใช้เงินจอง 5,000 บาท เเละบัตรประชาชนของลูกค้าค่ะ
 3. ในส่วนของเอกสารจัดไฟเเนนซ์
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 4. เมื่อลูกค้าเซ็นสัญญากับทางไฟเเนนซ์เเล้ว ให้รอฟังผล 3-5 วันทำการ เมื่อผ่านการพิจารณา ทางที่ปรึกษาการขายจะรีบเเจ้งให้ทราบค่ะ
 5. จากนั้น ศูนย์ฯจะดำเนินการสั่งแต่งรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ ค่ะ
 6. นัดรับรถพร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ

ขั้นตอนการออกรถมี 6 ขั้นดังนี้

 1. เจรจาข้อเสนอกับทางที่ปรึกษาการขาย
 2. หากลูกค้าโอเคกับข้อเสนอที่ปรึกษาการขายเสนอให้ ลูกค้าสามารถโอนจองเข้าบริษัทได้เลยค่ะ การจองใช้เงินจอง 5,000 บาท เเละบัตรประชาชนของลูกค้าค่ะ
 3. ในส่วนของเอกสารจัดไฟเเนนซ์
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 4. เมื่อลูกค้าเซ็นสัญญากับทางไฟเเนนซ์เเล้ว ให้รอฟังผล 3-5 วันทำการ เมื่อผ่านการพิจารณา ทางที่ปรึกษาการขายจะรีบเเจ้งให้ทราบค่ะ
 5. จากนั้น ศูนย์ฯจะดำเนินการสั่งแต่งรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ ค่ะ
 6. นัดรับรถพร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ
Q. ข้อเสนอมีส่วนลดแบบใดบ้าง?2018-09-11T15:25:46+07:00

ส่วนลดซัพดาวน์

 • ลูกค้าสามารถนำส่วนลดที่ได้ไปซัพเงินดาวน์ ให้เงินดาวน์น้อยลงได้ค่ะ

ส่วนลดซัพดอกเบี้ย

 • ลูกค้าสามารถนำส่วนลดที่ได้ ไปซัพดอกเบี้ยเพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องผ่อนลดลง

ส่วนลดซัพราคารถ

 • ลูกค้าสามารถนำส่วนลดที่ได้มาไปซัพราคารถได้ เพื่อให้ยอดดาวน์และยอดผ่อนแต่ละเดือนน้อยลง

ส่วนลดของแถม

 • ลูกค้าสามารถนำส่วนลดที่ได้ไปใช้เพื่อซื้อของแถมโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ส่วนลดซัพดาวน์

 • ลูกค้าสามารถนำส่วนลดที่ได้ไปซัพเงินดาวน์ ให้เงินดาวน์น้อยลงได้ค่ะ

ส่วนลดซัพดอกเบี้ย

 • ลูกค้าสามารถนำส่วนลดที่ได้ ไปซัพดอกเบี้ยเพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องผ่อนลดลง

ส่วนลดซัพราคารถ

 • ลูกค้าสามารถนำส่วนลดที่ได้มาไปซัพราคารถได้ เพื่อให้ยอดดาวน์และยอดผ่อนแต่ละเดือนน้อยลง

ส่วนลดของแถม

 • ลูกค้าสามารถนำส่วนลดที่ได้ไปใช้เพื่อซื้อของแถมโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
Q. คนค้ำประกัน ประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพอิสระได้ไหม / รายได้เท่าไร?2018-10-09T15:56:14+07:00

ได้ ในบางกรณีค่ะ โดยมีคุณสมบัติคือ

 • เอกสารประกอบตัวตน ชัดเจน
 • ยืนยันรายได้ ชัดเจน
 • หลักแหล่งพักอาศัย ชัดเจน
 • มีรายได้มากกว่า 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระ

กรณี ค้าขาย

 • คุณสมบัติคือ ต้องมีเอกสารเพื่อแสดงถึงรายได้ หรือหากไม่มี ก็สามารถแนบใบเสร็จในการสั่งซื้อสินค้า
  หลังจากนั้นจะมีไฟแนนซ์เข้าไปพิจารณาตรวจสอบนะคะ ว่าคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านค่ะ

ได้ ในบางกรณีค่ะ โดยมีคุณสมบัติคือ

 • เอกสารประกอบตัวตน ชัดเจน
 • ยืนยันรายได้ ชัดเจน
 • หลักแหล่งพักอาศัย ชัดเจน
 • มีรายได้มากกว่า 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระ

กรณี ค้าขาย

 • คุณสมบัติคือ ต้องมีเอกสารเพื่อแสดงถึงรายได้ หรือหากไม่มี ก็สามารถแนบใบเสร็จในการสั่งซื้อสินค้า
  หลังจากนั้นจะมีไฟแนนซ์เข้าไปพิจารณาตรวจสอบนะคะ ว่าคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านค่ะ
Mazda Premium Insurance คืออะไร?2021-06-24T13:56:43+07:00

Mazda Premium Insurance คือ…

อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่า สำหรับคุณในทุกการขับขี่

ประกันภัยชั้น 1 จากมาสด้า คุ้มครองผู้โดยสารสูงสุด 7 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่) อนุมัติงานซ่อมภายใน 24 ชม.* รับประกันงานซ่อมด้วยอะไหล่แท้นานถึง 12 เดือน ด้วยบริการจากศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากมาสด้า

 • รับประกันการซ่อมด้วยอะไหล่แท้ที่ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาสด้า หรืออู่มาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากมาสด้าทั่วประเทศ
 • รับประกันคุณภาพในการซ่อม นานสูงสุด 12 เดือน
 • อนุมัติการซ่อมรถยนต์รวดเร็วภายใน 1 วัน (กรณีค่าซ่อมไม่เกิน 20,000 บาท)
 • รับสิทธิในการทำประกันภัยโครงการ มาสด้าพรีเมี่ยมอินชัวรันส์ นานสูงสุด 5 ปี
 • รับสิทธิส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าประวัติดี ในปีต่ออายุประกันภัย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >

Mazda Premium Insurance คือ…

อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่า สำหรับคุณในทุกการขับขี่

ประกันภัยชั้น 1 จากมาสด้า คุ้มครองผู้โดยสารสูงสุด 7 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่) อนุมัติงานซ่อมภายใน 24 ชม.* รับประกันงานซ่อมด้วยอะไหล่แท้นานถึง 12 เดือน ด้วยบริการจากศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากมาสด้า

 • รับประกันการซ่อมด้วยอะไหล่แท้ที่ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาสด้า หรืออู่มาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากมาสด้าทั่วประเทศ
 • รับประกันคุณภาพในการซ่อม นานสูงสุด 12 เดือน
 • อนุมัติการซ่อมรถยนต์รวดเร็วภายใน 1 วัน (กรณีค่าซ่อมไม่เกิน 20,000 บาท)
 • รับสิทธิในการทำประกันภัยโครงการ มาสด้าพรีเมี่ยมอินชัวรันส์ นานสูงสุด 5 ปี
 • รับสิทธิส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าประวัติดี ในปีต่ออายุประกันภัย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >

Mazda Genuine Parts คืออะไร?2021-06-24T13:51:39+07:00

Mazda Genuine Parts คือ…

อะไหล่แท้จากมาสด้าออกแบบเพื่อรถมาสด้าของคุณ

เมื่อคุณไปที่ผู้จำหน่ายมาสด้า คุณจะพบกับชิ้นส่วนและอะไหล่แท้ที่ออกแบบมาเพื่อรถมาสด้าของคุณและติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลรถของท่านโดยเฉพาะ


ทนทาน ปลอดภัย มั่นใจ

เราใช้ความพยายามและมาตรฐานขั้นสูงในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและวิศวกรรมด้านชิ้นส่วน ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าอะไหล่และชิ้นส่วนแท้ของมาสด้ามีความทนทาน ปลอดภัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพสูงทำให้การขับขี่ของคุณเป็นเรื่องน่าสนุก


การรับประกันคุณภาพ

ชิ้นส่วนแท้มาสด้าที่ติดตั้งบนตัวรถจะมีการรับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กม.


น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ของแท้ของมาสด้า

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ของแท้ของมาสด้าได้รับการออกแบบและทดสอบการทำงานกับเครื่องยนต์มาสด้าโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเข้มงวดของมาสด้า ด้วยเหตุผลนี้เราแนะนำให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ของแท้ของมาสด้าเท่านั้น ซึ่งได้มีการใส่สารเติมแต่งคุณภาพเพื่อลดความเสียดทานที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียพลังงานและการสึกหรอของเครื่องยนต์ ดังนั้นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ของแท้ของมาสด้าไม่เพียงแต่จะช่วยให้รถมาสด้าของคุณประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ยังช่วยป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์และให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

Mazda Genuine Parts คือ…

อะไหล่แท้จากมาสด้าออกแบบเพื่อรถมาสด้าของคุณ

เมื่อคุณไปที่ผู้จำหน่ายมาสด้า คุณจะพบกับชิ้นส่วนและอะไหล่แท้ที่ออกแบบมาเพื่อรถมาสด้าของคุณและติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลรถของท่านโดยเฉพาะ


ทนทาน ปลอดภัย มั่นใจ

เราใช้ความพยายามและมาตรฐานขั้นสูงในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและวิศวกรรมด้านชิ้นส่วน ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าอะไหล่และชิ้นส่วนแท้ของมาสด้ามีความทนทาน ปลอดภัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพสูงทำให้การขับขี่ของคุณเป็นเรื่องน่าสนุก


การรับประกันคุณภาพ

ชิ้นส่วนแท้มาสด้าที่ติดตั้งบนตัวรถจะมีการรับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กม.


น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ของแท้ของมาสด้า

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ของแท้ของมาสด้าได้รับการออกแบบและทดสอบการทำงานกับเครื่องยนต์มาสด้าโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเข้มงวดของมาสด้า ด้วยเหตุผลนี้เราแนะนำให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ของแท้ของมาสด้าเท่านั้น ซึ่งได้มีการใส่สารเติมแต่งคุณภาพเพื่อลดความเสียดทานที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียพลังงานและการสึกหรอของเครื่องยนต์ ดังนั้นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ของแท้ของมาสด้าไม่เพียงแต่จะช่วยให้รถมาสด้าของคุณประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ยังช่วยป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์และให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

Mazda Care Program คืออะไร?2021-06-24T13:52:54+07:00

Mazda Care คือ…

บัตรกำนัลบำรุงรักษาฟรี ตลอด 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร

บริษัทฯ ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับท่านในการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นเวลา 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ท่านสามารถนำรถมาสด้าของท่านเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาสด้า ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

หมายเหตุ

 • ฟรีค่าแรง และค่าอะไหล่สิ้นเปลืองตามรายการที่ระบุไว้ตามคู่มือการบำรุงรักษา ตามระยะ ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มาสด้าสปีดไลน์ โทร 0-2030-5666 ในวันและเวลาทำการ จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 18.30 น. และ เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.30 น.

อ้างอิง >

Mazda Care คือ…

บัตรกำนัลบำรุงรักษาฟรี ตลอด 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร

บริษัทฯ ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับท่านในการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นเวลา 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ท่านสามารถนำรถมาสด้าของท่านเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาสด้า ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

หมายเหตุ

 • ฟรีค่าแรง และค่าอะไหล่สิ้นเปลืองตามรายการที่ระบุไว้ตามคู่มือการบำรุงรักษา ตามระยะ ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มาสด้าสปีดไลน์ โทร 0-2030-5666 ในวันและเวลาทำการ จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 18.30 น. และ เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.30 น.

อ้างอิง >

Mazda Added Protection คืออะไร?2021-06-24T13:52:18+07:00

Mazda Added Protection คือ…

โปรแกรมขยายรับประกันคุณภาพรถยนต์

โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ หลังจากสิ้นสุดการรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์ นานสูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยครอบคลุมทั้งชิ้นส่วนที่บกพร่องทางกลไก และระบบไฟฟ้า ให้บริการโดยศูนย์บริการของมาสด้าทั่วประเทศ

หมดกังวลกับค่าซ่อมรถยนต์ไปอีก 5 ปี

รถยนต์ที่คุณรัก ย่อมมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานไปตามระยะเวลา เพื่อให้รถยนต์ที่คุณรักยังคงอยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยาวนาน การดูแลรักษาย่อมเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการมีโปรแกรมขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ ติดไว้กับรถที่คุณรัก จะช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอะไหล่ และค่าซ่อมหลังหมดระยะเวลารับประกันของรถ

อู่ทั่วไปไม่ได้ผ่านการอบรมอาจไม่มีความชำนาญในการซ่อมเพียงพอ รถของท่านจึงควรเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาสด้าโดยเฉพาะ

โปรแกรมขยายการรับประกัน

 • ขยายระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิต พร้อมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน
 • ซ่อมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
 • บริการโดยศูนย์บริการของมาสด้าทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

Mazda Added Protection คือ…

โปรแกรมขยายรับประกันคุณภาพรถยนต์

โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ หลังจากสิ้นสุดการรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์ นานสูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยครอบคลุมทั้งชิ้นส่วนที่บกพร่องทางกลไก และระบบไฟฟ้า ให้บริการโดยศูนย์บริการของมาสด้าทั่วประเทศ

หมดกังวลกับค่าซ่อมรถยนต์ไปอีก 5 ปี

รถยนต์ที่คุณรัก ย่อมมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานไปตามระยะเวลา เพื่อให้รถยนต์ที่คุณรักยังคงอยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยาวนาน การดูแลรักษาย่อมเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการมีโปรแกรมขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ ติดไว้กับรถที่คุณรัก จะช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอะไหล่ และค่าซ่อมหลังหมดระยะเวลารับประกันของรถ

อู่ทั่วไปไม่ได้ผ่านการอบรมอาจไม่มีความชำนาญในการซ่อมเพียงพอ รถของท่านจึงควรเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาสด้าโดยเฉพาะ

โปรแกรมขยายการรับประกัน

 • ขยายระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิต พร้อมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน
 • ซ่อมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
 • บริการโดยศูนย์บริการของมาสด้าทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

24 Hrs. Roadside Assistance คืออะไร?2021-06-24T13:50:40+07:00

24 Hr. Roadside Assistance คือ…

สิทธิประโยชน์สำหรับคุณ เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา

Roadside Assistance
มอบความสุขให้กับคุณตลอดการเดินทางด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ที่พร้อมให้บริการคุณครอบคลุมทุกเส้นทาง ให้คุณมั่นใจได้ว่าความช่วยเหลือและบริการต่างๆ จะส่งตรงถึงคุณอย่างรวดเร็ว เพียงคุณโทรเข้ามายังศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ของมาสด้า


บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
โทรหมายเลข 02-305-8445
หรือ 1-800-333-000 (โทรฟรีจากโทรศัพท์บ้านพื้นฐาน)
หรือ 1-401-333-000 (ค่าบริการนาทีละ 3 บาท จากโทรศัพท์เคลื่อนที่)


สิทธิประโยชน์ต่างๆ *
อาทิ เช่น บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน, บริการยกหรือลากรถ, เติมน้ำมัน เพื่อขับต่อไปยังสถานีเติมน้ำมันที่ใกล้ที่สุด, บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสียฉุกเฉิน เป็นต้น

*รายละเอียดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

24 Hr. Roadside Assistance คือ…

สิทธิประโยชน์สำหรับคุณ เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา

Roadside Assistance
มอบความสุขให้กับคุณตลอดการเดินทางด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ที่พร้อมให้บริการคุณครอบคลุมทุกเส้นทาง ให้คุณมั่นใจได้ว่าความช่วยเหลือและบริการต่างๆ จะส่งตรงถึงคุณอย่างรวดเร็ว เพียงคุณโทรเข้ามายังศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ของมาสด้า


บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
โทรหมายเลข 02-305-8445
หรือ 1-800-333-000 (โทรฟรีจากโทรศัพท์บ้านพื้นฐาน)
หรือ 1-401-333-000 (ค่าบริการนาทีละ 3 บาท จากโทรศัพท์เคลื่อนที่)


สิทธิประโยชน์ต่างๆ *
อาทิ เช่น บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน, บริการยกหรือลากรถ, เติมน้ำมัน เพื่อขับต่อไปยังสถานีเติมน้ำมันที่ใกล้ที่สุด, บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสียฉุกเฉิน เป็นต้น

*รายละเอียดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >