บริการธุรกิจประเภทฟลีท สำหรับรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านสามารถแข่งขันได้ในตลาด ทางบริษัทฯ จึงพิจารณาให้ความสนับสนุนพิเศษทางการเงินในการขายรถยนต์ยี่ห้อ MAZDA ให้กับกลุ่มลูกค้าฟลีททุกประเภท

กลุ่มลูกค้าฟลีทที่บริษัทฯ รองรับ จำแนกได้ดังนี้

  1. กลุ่มลูกค้าประเภทองค์กรของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ (Government Fleet)
  2. กลุ่มลูกค้าประเภทกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีใบทะเบียนการค้า, ห้างหุ้นส่วน, บริษัทฯ จำกัด, นิติบุคคลอื่น (Corporate fleet) หรือ กลุ่มบริษัทฯ มหาชน ที่สั่งซื้อรถยนต์ ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไปในรอบ 1 ปี และประสงค์ที่จะขอส่วนลด แบบฟลีท
  3. กลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจรถเช่าต่างๆ (Rental / Leasing fleet)
  4. กลุ่มพนักงานที่สังกัดในหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า Supplier ของ MAZDA

จุดเด่นของเรา

  • ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการครบวงจรของธุรกิจประเภทฟลีท ทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากในทุกๆธุรกิจ
  • การบริการครบวงจรทั้งด้านงานขาย ศูนย์บริการมาตรฐาน และศูนย์ซ่อมตัวถังและสี
  • บริษัทเราขนส่งผ่านรถสไลด์ ที่สามารถส่งมอบรถให้ท่านได้ถึงหน้าสถานที่ของท่าน
  • เรามีความมุ่งมั่นและพร้อมดูแลท่าน ผ่าน 7 สาขาครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพฯ และชลบุรี พร้อมศูนย์ตัวถังและสีมาตรฐาน 4 แห่ง
  • ทีมงานทุกฝ่ายของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จนสามารถสร้างผลงานยอดจำหน่ายรถมาสด้าทั้งกลุ่มสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และได้รับรางวัลผู้จำหน่ายและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2020

ติดต่อ สอบถาม

คุณ โอภาสน์ ทรัพย์ศรี
ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายขาย
ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจยานยนต์มากกว่า 15 ปี