ค่าใช้จ่ายวันออกรถจะมีหลักๆ ตามด้านล่างนี้นะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่ลูกค้าได้ตกลงกับที่ปรึกษาการขายด้วยค่ะ

 1. เงินดาวน์
 2. ค่าจดทะเบียนป้ายขาว (ตามรุ่น)
 3. ค่ามัดจำป้ายแดง (2,800) (จะได้เงินคืนเมื่อมาเปลี่ยนเป็นป้ายขาว)
 4. ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)
 5. ค่างวดล่วงหน้า (ถ้าลูกค้าต้องการ)
 6. VAT 7% ของส่วนลดซัพดาวน์
 7. อื่นๆ (หากมี)

ค่าใช้จ่ายวันออกรถจะมีหลักๆ ตามด้านล่างนี้นะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่ลูกค้าได้ตกลงกับที่ปรึกษาการขายด้วยค่ะ

 1. เงินดาวน์
 2. ค่าจดทะเบียนป้ายขาว (ตามรุ่น)
 3. ค่ามัดจำป้ายแดง (2,800) (จะได้เงินคืนเมื่อมาเปลี่ยนเป็นป้ายขาว)
 4. ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)
 5. ค่างวดล่วงหน้า (ถ้าลูกค้าต้องการ)
 6. VAT 7% ของส่วนลดซัพดาวน์
 7. อื่นๆ (หากมี)