ลูกค้าที่ทำงานไม่ถึง 1 ปี หรือย้ายงานใหม่แล้วยังไม่ครบเวลา 1 ปี แต่ครบ 6 เดือนแล้ว สามารถออกรถใหม่ได้ค่ะ เพราะทางไฟแนนซ์จะพิจารณาเวลาการทำงานขั้นต่ำที่ 6 เดือนค่ะ
ลูกค้าที่ทำงานไม่ถึง 1 ปี หรือย้ายงานใหม่แล้วยังไม่ครบเวลา 1 ปี แต่ครบ 6 เดือนแล้ว สามารถออกรถใหม่ได้ค่ะ เพราะทางไฟแนนซ์จะพิจารณาเวลาการทำงานขั้นต่ำที่ 6 เดือนค่ะ