ได้ ในบางกรณีค่ะ โดยมีคุณสมบัติคือ

 • เอกสารประกอบตัวตน ชัดเจน
 • ยืนยันรายได้ ชัดเจน
 • หลักแหล่งพักอาศัย ชัดเจน
 • มีรายได้มากกว่า 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระ

กรณี ค้าขาย

 • คุณสมบัติคือ ต้องมีเอกสารเพื่อแสดงถึงรายได้ หรือหากไม่มี ก็สามารถแนบใบเสร็จในการสั่งซื้อสินค้า
  หลังจากนั้นจะมีไฟแนนซ์เข้าไปพิจารณาตรวจสอบนะคะ ว่าคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านค่ะ

ได้ ในบางกรณีค่ะ โดยมีคุณสมบัติคือ

 • เอกสารประกอบตัวตน ชัดเจน
 • ยืนยันรายได้ ชัดเจน
 • หลักแหล่งพักอาศัย ชัดเจน
 • มีรายได้มากกว่า 2 เท่าของค่างวดผ่อนชำระ

กรณี ค้าขาย

 • คุณสมบัติคือ ต้องมีเอกสารเพื่อแสดงถึงรายได้ หรือหากไม่มี ก็สามารถแนบใบเสร็จในการสั่งซื้อสินค้า
  หลังจากนั้นจะมีไฟแนนซ์เข้าไปพิจารณาตรวจสอบนะคะ ว่าคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านค่ะ