Mazda Added Protection คือ…

โปรแกรมขยายรับประกันคุณภาพรถยนต์

โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ หลังจากสิ้นสุดการรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์ นานสูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยครอบคลุมทั้งชิ้นส่วนที่บกพร่องทางกลไก และระบบไฟฟ้า ให้บริการโดยศูนย์บริการของมาสด้าทั่วประเทศ

หมดกังวลกับค่าซ่อมรถยนต์ไปอีก 5 ปี

รถยนต์ที่คุณรัก ย่อมมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานไปตามระยะเวลา เพื่อให้รถยนต์ที่คุณรักยังคงอยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยาวนาน การดูแลรักษาย่อมเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการมีโปรแกรมขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ ติดไว้กับรถที่คุณรัก จะช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอะไหล่ และค่าซ่อมหลังหมดระยะเวลารับประกันของรถ

อู่ทั่วไปไม่ได้ผ่านการอบรมอาจไม่มีความชำนาญในการซ่อมเพียงพอ รถของท่านจึงควรเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาสด้าโดยเฉพาะ

โปรแกรมขยายการรับประกัน

  • ขยายระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิต พร้อมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน
  • ซ่อมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  • บริการโดยศูนย์บริการของมาสด้าทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

Mazda Added Protection คือ…

โปรแกรมขยายรับประกันคุณภาพรถยนต์

โปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ หลังจากสิ้นสุดการรับประกันจากผู้ผลิตรถยนต์ นานสูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยครอบคลุมทั้งชิ้นส่วนที่บกพร่องทางกลไก และระบบไฟฟ้า ให้บริการโดยศูนย์บริการของมาสด้าทั่วประเทศ

หมดกังวลกับค่าซ่อมรถยนต์ไปอีก 5 ปี

รถยนต์ที่คุณรัก ย่อมมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานไปตามระยะเวลา เพื่อให้รถยนต์ที่คุณรักยังคงอยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอและยาวนาน การดูแลรักษาย่อมเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการมีโปรแกรมขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ ติดไว้กับรถที่คุณรัก จะช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอะไหล่ และค่าซ่อมหลังหมดระยะเวลารับประกันของรถ

อู่ทั่วไปไม่ได้ผ่านการอบรมอาจไม่มีความชำนาญในการซ่อมเพียงพอ รถของท่านจึงควรเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาสด้าโดยเฉพาะ

โปรแกรมขยายการรับประกัน

  • ขยายระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิต พร้อมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน
  • ซ่อมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  • บริการโดยศูนย์บริการของมาสด้าทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >