ข้อความแจ้งเตือนที่ขึ้นโชว์บนหน้าปัทม์

 • Safety and Driver Support Systems Temporarily Disabled (ระบบสนับสนุนความปลอดภัยและการขับเคลื่อนไม่ทำงานชั่วคราว
 • Front Radar Obscured Drive Safely (เรดาร์ด้านหน้าสกปรก ขับอย่างปลอดภัย)

คำอธิบาย

ข้อความข้างต้นนี้ ได้ถูกตั้งค่าให้โชว์เมื่อระบบสนับสนุนการขับขี่ i-ACTIVSENSE ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตรวจพบในบางกรณี แต่รถยนต์จะยังสามารถขับขี่ได้อย่างปกติ และปลอดภัยด้วยตัวผู้ขับขี่เอง เมื่อผู้ขับขี่จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ระบบ i-ACTIVSENSE จะเปิดการทำงานและประมวลผลใหม่ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะหายไป และระบบสนับสนุนการขับขี่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี หากยังคงขับขี่อยู่บนสภาพแวดล้อมเดิม ข้อความแจ้งเตือนก็อาจจะปรากฎขึ้นได้อีก จนกระทั่งขับผ่านพ้นบริเวณนั้นๆ

อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อขับรถผ่านสภาพแวดล้อมตามลักษณะดังนี้

 • บริเวณที่มีทางยกระดับ / สะพานรถไฟฟ้าอยู่กึ่งกลางของถนนเป็นระยะทางต่อเนื่อง
 • บริเวณทางด่วนที่มีผนังสูงกั้นกลางเป็นระยะทางต่อเนื่อง
 • บริเวณภายในอุโมงค์ ที่มีรูปแบบอุโมงค์ผนังโค้ง
 • บริเวณถนนที่รอบข้างเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีวัตถุที่สามารถถสะท้อนการตรวจจับของระบบสนับสนุนการขับขี่ i-ACTIVSENSE ได้
 • บริเวณที่ลักษณะการสะท้อนของคลื่นสัญญาณมีขนาดใกล้เคียงกับ ความสกปรกที่ติดหน้าเซนเซอร์ของระบบความปลอดภัย

อีกลักษณะหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือ การทำงานของเรดาร์หยุดชั่วคราวเนื่องจากเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้ส่งและรับเคลื่อนเรดาร์ได้ตามปกติ อันเนื่องจากเรดาร์ด้านหน้าถูกปกคลุมด้วยน้ำฝน โคลน ทราย หิมะ ฯลฯ  หรือขับผ่านบริเวณสภาพอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตกหนัก หรือ ขับรถย้อนแสง ข้อความ “Front Radar Obscured Drive Safely / เรดาร์ด้านหน้าสกปรก ขับอย่างปลอดภัย” อาจปรากฎขึ้น

ซึ่งการปรากฎขึ้นของข้อความดังกล่าวเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงสถานะการหยุดทำงานชั่วคราวของเรดาร์ตรวจจับและระบบ i-ACTIVSENSE ในขณะนั้น มิใช่ความผิดปกติหรือความบกพร่องของตัวรถ หรืออุปกรณ์แต่อย่างใด เมื่อใดที่ข้อความขึ้นเตือน ขอให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องตกใจ และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะ ^^

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. คู่มือการใช้งานรถฉบับเต็ม รุ่น MAZDA CX-30 หน้า 4-167

https://www.mazda.co.th/globalassets/owners/servicing/owner-manual/mazda-cx-30/om_mazda_cx30.pdf

และคู่มือการใช้งานรถฉบับเต็ม รุ่น MAZDA3 หน้า 4-213

https://www.mazda.co.th/globalassets/owners/servicing/owner-manual/1_mazda3/mazda_om_mazda3.pdf

ข้อความแจ้งเตือนที่ขึ้นโชว์บนหน้าปัทม์

 • Safety and Driver Support Systems Temporarily Disabled (ระบบสนับสนุนความปลอดภัยและการขับเคลื่อนไม่ทำงานชั่วคราว
 • Front Radar Obscured Drive Safely (เรดาร์ด้านหน้าสกปรก ขับอย่างปลอดภัย)

คำอธิบาย

ข้อความข้างต้นนี้ ได้ถูกตั้งค่าให้โชว์เมื่อระบบสนับสนุนการขับขี่ i-ACTIVSENSE ไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตรวจพบในบางกรณี แต่รถยนต์จะยังสามารถขับขี่ได้อย่างปกติ และปลอดภัยด้วยตัวผู้ขับขี่เอง เมื่อผู้ขับขี่จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ระบบ i-ACTIVSENSE จะเปิดการทำงานและประมวลผลใหม่ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะหายไป และระบบสนับสนุนการขับขี่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี หากยังคงขับขี่อยู่บนสภาพแวดล้อมเดิม ข้อความแจ้งเตือนก็อาจจะปรากฎขึ้นได้อีก จนกระทั่งขับผ่านพ้นบริเวณนั้นๆ

อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อขับรถผ่านสภาพแวดล้อมตามลักษณะดังนี้

 • บริเวณที่มีทางยกระดับ / สะพานรถไฟฟ้าอยู่กึ่งกลางของถนนเป็นระยะทางต่อเนื่อง
 • บริเวณทางด่วนที่มีผนังสูงกั้นกลางเป็นระยะทางต่อเนื่อง
 • บริเวณภายในอุโมงค์ ที่มีรูปแบบอุโมงค์ผนังโค้ง
 • บริเวณถนนที่รอบข้างเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีวัตถุที่สามารถถสะท้อนการตรวจจับของระบบสนับสนุนการขับขี่ i-ACTIVSENSE ได้
 • บริเวณที่ลักษณะการสะท้อนของคลื่นสัญญาณมีขนาดใกล้เคียงกับ ความสกปรกที่ติดหน้าเซนเซอร์ของระบบความปลอดภัย

อีกลักษณะหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือ การทำงานของเรดาร์หยุดชั่วคราวเนื่องจากเงื่อนไขที่ไม่อนุญาตให้ส่งและรับเคลื่อนเรดาร์ได้ตามปกติ อันเนื่องจากเรดาร์ด้านหน้าถูกปกคลุมด้วยน้ำฝน โคลน ทราย หิมะ ฯลฯ  หรือขับผ่านบริเวณสภาพอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตกหนัก หรือ ขับรถย้อนแสง ข้อความ “Front Radar Obscured Drive Safely / เรดาร์ด้านหน้าสกปรก ขับอย่างปลอดภัย” อาจปรากฎขึ้น

ซึ่งการปรากฎขึ้นของข้อความดังกล่าวเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงสถานะการหยุดทำงานชั่วคราวของเรดาร์ตรวจจับและระบบ i-ACTIVSENSE ในขณะนั้น มิใช่ความผิดปกติหรือความบกพร่องของตัวรถ หรืออุปกรณ์แต่อย่างใด เมื่อใดที่ข้อความขึ้นเตือน ขอให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องตกใจ และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะ ^^

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. คู่มือการใช้งานรถฉบับเต็ม รุ่น MAZDA CX-30 หน้า 4-167

https://www.mazda.co.th/globalassets/owners/servicing/owner-manual/mazda-cx-30/om_mazda_cx30.pdf

และคู่มือการใช้งานรถฉบับเต็ม รุ่น MAZDA3 หน้า 4-213

https://www.mazda.co.th/globalassets/owners/servicing/owner-manual/1_mazda3/mazda_om_mazda3.pdf